Thanh toán
Trang chủ » Thanh toán
       

Hiện đang nhận book chỗ: 100 triệu/căn. Ngày ở bán nếu có thể lấy lại tiền nếu không chọn được vị trí thích hợp.

 

 

Các chi tiết khác về dự án xin vui lòng liên hệ: 

Hotline: 0938.010.898
Website: www.duanempirecity.vn
Fanpage: www.facebook.com/duanempirecity